HUIPPUVARUSTELTU KUNTOSALI

Fit Kallio on perustettu 1.12.2017. Kuntokeskus itsestään on paikalla toiminut jo vuodesta 1995, jossa toimi entinen sali nimeltään Silver Gym Helsinki. Olemme matalan kynnyksen kuntokeskus, jossa jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi treenitaustasta tai kunnosta riippumatta. Mottomme on asiakkaat ensin, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme kuuntelemalla asiakkailtamme saatua palautetta.

Opastamme uudet asiakkaat mielellämme alkuun tarpeen mukaan. Kuntosalin laitevalikoimaan kuuluvat parhaaksi havaitut laitteet ja laitemerkit. Salin laitteistot ovat helppokäyttöisiä ja suunniteltu niin, että ne sopivat niin vasta-alkajille, senioreille kuin pidempään harjoitelleille. Meiltä löydät juuri sinun vaatimustasoon ja tavoitteisiin sopivat välineet. 

Fit Kallion kuntosalilla huippulaitteisto

Saliltamme löytyy maailman arvostetuimpien ja parhaimpien laitevalmistajien mallistoja, mm. painopakka- ja vipuvarsilaitteita, vapaita painoja ja cardio-laitteita. Panostamaan ennen kaikkeaan laitteiden laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja salin yhteishenkeen.

Fit Kallion kuntosalin laitteisto ja välineet on valittu todella tarkasti perustuen omaan, vuosien kokemukseen ja asiakkaiden toiveiden kuuntelemiseen. Laitemerkkeinä meiltä löytyy parhaista liikeradoistaan tunnettu Cybex, Vipuvarsilaitteistaan ja vapaapainoistaan tunnettu kotimainen David. Lisäksi meiltä löytyy Normannin, Eleikon, Hammer Strenghin ja Life Fitnessin tuotantoa, muutamia järeitä erikoislaitteita HC Gymin mallistosta sekä laiteharvinaisuuksia, joita et välttämättä löydä muilta ketjusaleilta.

Cardio-osastomme laitevalmistajiin kuuluvat Technogym, Consept, Wrange, Wattbike Matrix ja Precor. Pyrimme päivittämään salin laitekantaa asiakkaiden toiveita kuunnellen. Intohimomme on panostaa laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Salin puhtaus, kattavat palvelut ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, ja ammattitaitoinen henkilökunta vastaa kysymyksiin ja opastaa mielellään aina tarvittaessa niiden käytössä.

Nämä ovat asioita jotka erottavat meistä muuhun halpamalliseen standardisoiduista ketjusaleista.

Cybex on yksi arvostetuin laitemerkki

Yhdysvaltalainen Cybex on yksi maailman arvostetuimmista laitebrändeistä, jolla on hallussaan yli 90 kuntosalilaitepatenttia. Cybexin kuntosalilaitteet tunnetaan täydellisistä liikeradoistaan. Turvalliset ja helppokäyttöiset laitteet kehitetään tutkimusinstituutissa, ja niihin luottavat kuntoklubien lisäksi myös sairaalat ja armeijat ympäri maailman. Cybexin laitteet sopivat aloittelijoista huippu-urheilijoihin, ja niiden avulla saat nopeammin tuloksia, pudotat painoa  sekä  lisäät suorituskykyä ja voimaa. Lue lisää laitemerkistä täältä. 

 

Monipuolinen kuntokeskus

TUTUSTU VELOITUKSETTA

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.